14 trekkingen per jaar

Unieke wensen combinatie

Met € 12,50 maak je kans op € 1 miljoen

 • 14 trekkingen per jaar

 • Unieke wensen combinatie

 • Met € 12,50 maak je kans op € 1 miljoen

14 trekkingen per jaar

Unieke wensen combinatie

Met € 12,50 maak je kans op € 1 miljoen

Privacy policy

De bescherming van jouw persoonsgegevens nemen we, zoals je van ons mag verwachten, zeer serieus. Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland verwerken jouw persoonsgegevens conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. In dit Privacy statement informeren we je graag over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Ons statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief o.a. radio, televisie, internet en print) van Impact Loterij en de Make-A-Wish Loterij.We behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit statement. We adviseren je daarom om deze regelmatig te controleren om te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Over Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland

De Make-A-Wish Loterij valt onder de loterijvergunning van de Impact Loterij. De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 15899/01.296.265 d.d. 11/08/2023. Impact Loterij BV is gevestigd aan het NDSM Plein 36, 1033 WB Amsterdam.
Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke)?
Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland zijn verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de AVG. Dit betekent dat Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland verantwoordelijk zijn voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland zijn verantwoordelijken voor alle gegevensverwerkingen van:

 • De Make-A-Wish Loterij

Welke gegevens verwerken wij?

Wanneer je deelnemer wordt van de Make-A-Wish Loterij verzamelen wij contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankgegevens en gegevens met betrekking tot betalingen van loeten. We leggen gegevens vast over deelname en registreren ook deelnamedetails bijvoorbeeld het aantal loten waarmee je speelt of als je een prijs hebt gewonnen en welke prijs. Om je van dienst te kunnen zijn maken we een aantekening als je informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of social media of op een andere manier met ons in contact treedt.
In aanvulling op de Persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland, kunnen we aanvullende Persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een IP-adres, de versie van het besturingssysteem, instellingen van het apparaat dat je gebruikt om de website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland kunnen ook persoonsgegevens ontvangen over jouw bezoek aan joint promotion- of campagnewebsites, of aan websites van partners of derden. Vanzelfsprekend alleen nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

A. Deelname
Wij hebben jouw gegevens nodig om je te kunnen laten deelnemen in de loterij. We leggen jouw gegevens vast voor:

 • Het verwerken van een aanmelding als loterijspeler

 • Het voeren van een deelnemersadministratie

 • Deelname aan een winactie of ander promotioneel kansspel 

 • Het incasseren van inleggelden, uitbetalen van prijzen en verstrekken van cadeaus

B. Marketing, validatie, service, analyse en fraudepreventie
We verwerken we jouw gegevens voor marketing, validatie, service, analyse en fraudepreventie. We leggen jouw gegevens vast voor:

 • Klantenservice: Om je goed van dienst te kunnen zijn, is onze klantenservice via meerdere kanalen bereikbaar. Je kunt ons bereiken via telefoon, e-mail of ons een (persoonlijk) bericht sturen via onze websites. We maken aantekeningen van de gesprekken die we met je voeren en/of kunnen deze opnemen. Dit zodat we je een volgende keer nog beter kunnen helpen en we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Wij zullen je nooit vragen om bijzondere persoonsgegevens met ons te delen. 

 • Marketing en profilering: We proberen de inhoud van de nieuwsbrief, de website en onze andere communicatiemiddelen aan te laten sluiten bij jouw voorkeuren. Als je hebt aangegeven mee te spelen voor een specifiek doel of project kunnen we je ook hierover informeren. We houden het uiteraard ook bij als je hebt aangegeven niet meer door ons benaderd te willen worden, om je uit te sluiten van onze communicatie. Meer hierover lees je onder het kopje personaliseren.

 • Beveiliging: misbruik en fraude opsporing, waaronder inbegrepen het voorkomen dat iemand die onder bewind is gesteld wordt benaderd of kan gaan deelnemen aan onze loterijen;

 • Kwaliteitscontrole: Het is mogelijk dat telefonische gesprekken met onze in – en outbound klantenservice worden opgenomen. Deze opnames zullen uitsluitend worden gebruikt voor interne doeleinden, zoals het verbeteren en optimaliseren van onze service;

 • Validatie en verrijking: We kunnen jouw gegevens uitwisselen binnen onze dochtermaatschappijen. In sommige gevallen kunnen Persoonsgegevens door Impact Loterij en Make-A-Wish worden gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze gegevens actueel. 


C. Online en telefonische benadering
Als je deelnemer wordt in de loterij geven wij aan dat we je e-mailadres en telefoonnummer kunnen gebruiken om je per e-mail, online bv via (social) media en telefonisch op de hoogte te houden van uitslagen, acties en de goede doelen of projecten die jij steunt. Je kunt je hiervoor bij registratie afmelden of op ieder later moment, bijvoorbeeld via de afmeldlink in onze nieuwsbrief.
Met toestemming kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Om onze nieuwsbrief toe te sturen of je te benaderen via social media

 • Om je telefonisch te benaderen

 • Om cookies te plaatsen en gericht online te kunnen adverteren

Grondslagen voor de verwerking

Om jouw gegevens op deze wijze te mogen gebruiken, moet de verwerking gebaseerd zijn op één van de grondslagen uit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor Impact Loterij en Make-A-Wish zijn dit:

 • Toestemming (artikel 6a AVG): we vragen jouw toestemming als dit noodzakelijk is bijvoorbeeld voor het toesturen van e-mail of het plaatsen van cookies

 • Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6b AVG): op basis van deze grondslag verwerken we persoonsgegevens om uitvoering te geven aan jouw deelname in de loterij of aan een winactie.

 • Wettelijke verplichting (artikel 6c AVG): bijvoorbeeld de verplichting tot het bewaren van onze financiële administratie

 • Gerechtvaardigd belang (artikel 6f AVG): dit is van toepassing wanneer we je gegevens verwerken voor marketing, service, analyse en fraudepreventie.

We gebruiken je gegevens om te kunnen personaliseren

Wij maken, bij de verwerking van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Wij kunnen dit doen door een webpagina speciaal voor je aan te passen of door jouw persoonlijke aanbiedingen toe te sturen via bijvoorbeeld e-mail.
Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland streven er naar je zo relevant en persoonlijk mogelijk te benaderen. Om dat mogelijk te maken, koppelen, combineren en analyseren we beschikbare (persoons)gegevens om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, advertenties, informatie, momenten en kanalen te bepalen en de contactdruk te beperken. Dit kan ook door het combineren van en met data afkomstig uit verschillende cookies. Er worden geen bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens in profielen verwerkt. Er worden passende beveiligingsmaatregelen getroffen.
Voor personalisering kunnen de volgende (persoons)gegevens, in wisselende samenstellingen, worden gecombineerd, geanalyseerd en gesegmenteerd:

 • Transactiegegevens: persoonsgegevens die volgen uit transacties tussen Impact Loterij/De Make-A-Wish Loterij en jou. Denk hierbij aan gegevens of je deelnemer bent van de Make-A-Wish Loterij, het aantal loten dat je heeft afgenomen en met welk adres of welke adressen je meespeelt of heeft meegespeeld.

 • Demografische gegevens: algemene gegevens die Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland inkopen bij andere bedrijven. Het gaat hier niet om persoonsgegevens, maar bijvoorbeeld om gegevens op wijkniveau. Demografische gegevens kunnen worden gekoppeld aan een individu, waardoor het wel persoonsgegevens worden;

 • Gedragsgegevens: persoonsgegevens die Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland verwerken over je gedrag, zoals voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit jouw surfgedrag op onze websites of apps of doordat je een koppeling hebt gemaakt met een social media-account. Maar ook via onderzoek of gevoerde inbound telefoongesprekken en e-mail contact met onze Klantenservice. Informatie via trackingcookies verzamelen en gebruiken Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland alleen met uw toestemming.

 • Interactiegegevens: persoonsgegevens die volgen uit contact tussen jou, Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland . Bijvoorbeeld welke websites en/of apps je hebt gebruikt, met wat voor soort deviceses je dit doet en andere cookies identifiers. Dit geldt ook voor offline interacties en betreft ook gegevens over hoe vaak er contact is tussen Impact Loterij, Make-A-Wish Nederland en jou;

Mocht je niet willen dat gepersonaliseerde advertenties door middel van Facebook Custom Audiences worden getoond, dan kunt je zich hiervoor eenvoudig afmelden door telefonisch of per post contact op te nemen met de customerservice van de Make-A-Wish Loterij. Let op: het is altijd mogelijk dat er na afmelding nog advertenties van de Make-A-Wish Loterij getoond worden, dit zijn dan geen gepersonaliseerde advertenties.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld? 

Dochterondernemingen
We kunnen jouw gegevens uitwisselen binnen onze dochtermaatschappijen voor validatie- en verrijkingsdoeleinden, profilering en marketingdoeleinden.

Partners in een joint promotion
Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland kunnen met andere partijen gezamenlijk promotionele acties (joint promotions) organiseren. Denk aan bijvoorbeeld met een derde partij een online prijsvraag aanbieden. Indien je deelneemt aan een joint promotion worden persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld jouw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer). De partijen die de joint promotion aanbieden zijn zelfstandig verantwoordelijk(e) voor de doeleinden waarvoor en de manier waarop zij deze persoonsgegevens verwerken.

Beneficianten
Als je met de Make-A-Wish Loterij meespeelt, steun je daarmee direct Make-A-Wish.Nederland. Make-A-Wish Nederland is mede intitatiefnemer en medeverantwoordelijk, samen met de Impact Loterij. Make-A-Wish Nederland gebruikt jouw gegevens om over de resultaten van bijvoorbeeld de onderzoeken te communiceren en je op de hoogte te houden van de investeringen die Make-A-Wish Nederland namens de deelnemers aan de Make-A-Wish Loterij doet om 100% van de aangevraagde wensen te realiseren.

Verwerkers
Als wij persoonsgegevens laten verwerken door een derde partij, sluiten wij met deze zogenaamde verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst die voldoet aan de AVG. Een verwerker kan bijvoorbeeld zijn een financiële dienst die de betaling op de website faciliteert, een logistieke partij die het vervoer van onze prijzen op zich neemt of een reclamebureau dat een e-mailcampagne verzorgt.

Autoriteiten
Verder verstrekt Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties of wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).
Verder verstrekken wij jouw gegevens niet aan derde partijen.

Hoe zorgen we voor een vertrouwelijke omgang met je persoonsgegevens?

Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland hanterende ISO 27000-normen, ook wel bekend als de ’Code informatiebeveiliging’. Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging of verspreiding of enige andere vorm van misbruik. We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL). Gegevens worden altijd versleuteld verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe partijen. Een beperkte groep medewerkers van Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland hebben toegang tot jouw Persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Bewaren

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen zoals we ze eerder in deze privacy statement hebben opgesomd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Gegevens kunnen –geanonimiseerd - eventueel langer worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden.

Doorgifte buiten de Europese Unie

Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland slaan persoonsgegevens op binnen de Europese Unie. Als dit niet mogelijk is, gebruiken we passende voorzorgsmaatregelen om de overdracht te kaderen (bijvoorbeeld: standaardcontractbepalingen verstrekt door de Europese Commissie).

Jouw rechten: inzage, correctie, verwijdering, verzet en data portabilliteit

Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in je gegevens die door Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland worden verwerkt en je gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien je dit wenst kan je eveneens je contact-, adres en bankgegevens van ons in een machine leesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat je deze wilt doorgeven aan een andere instantie.
Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we je per e-mail of telefoon aanbieden. Indien je het niet op prijs stelt om informatie over onze loterijen te ontvangen, kun je aan ons doorgeven.
Je mag ons ook vragen om je gegevens uit de database te wissen. Realiseer je wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als je bijvoorbeeld klant van ons bent geweest vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als je vraagt of wij je niet meer willen benaderen met marketing moeten we jouw naam onthouden om je van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor geven aan jouw verzoek, krijg je van ons uiteraard de reden.
Wil je gebruik maken van één van bovenstaande rechten, stuur dan een e-mail naar:
• info@impactloterij.nl
• info@makeawishloterij.nl

Overige

Autoriteit Persoonsgegevens
Indien je van mening bent dat wij niet goed omgaan met je gegevens kan je een klacht indienen bij de privacy toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijfsoverdracht
Indien Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland, onderdelen of activa van Impact Loterij of Make-A-Wish Nederland worden overgedragen aan een derde, zullen uw persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland zullen je  daarvan in kennis stellen waarbij aan je de gelegenheid wordt geboden tegen die overdracht bezwaar te maken.

Laatst gewijzigd op
Impact Loterij en Make-A-Wish Nederland behouden  zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit Privacy Statement. Wij raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 29 juli 2021.

Contact
Als je vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt je ons dat laten weten via onze customerservice. Wij helpen je graag verder.
Onze klantenservice is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en vrijdag tussen 09:00 tot 16:00 uur.

De Make-A-Wish Loterij
Email: info@makeawishloterij.nl
Post: Make-A-Wish Loterij, NDSM Plein 36, 1033 WB Amsterdam.